Karácsonyi nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a P&P Group Kft.  által üzemeltetett „Karácsonyi Nyereményjátékra” (a továbbiakban: Játék) vonatkozik.

A Játékok szervezője a P&P Group Kft. 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 11 ¼

  1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki a Játék vége előtt betöltötte 18. életévét. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

A P&P Group Kft. tulajdonosa, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.).

  1. A Játék leírása és Játékra való jelentkezés

A Játékra a P&P Group Kft. Facebook oldalán (https://www.facebook.com/ppcool.hu) lehet jelentkezni. A Jelentkezőnek két feltételt kell egyidejűleg teljesítenie és a játék végéig fenntartania.

Egyrészt lájkolnia és követnie kell a PPCool – klímák és hőszivattyúk Facebook oldalt. (https://www.facebook.com/ppcool.hu).

Másrészt az eredeti poszt alá oda kell kommentelnie, hogy: #ppcool

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen kettő feltétel együttes teljesülése esetén érvényes.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez, a játék kiírásától függően szükséges lehet a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása.

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint a nyeremény átadása során készült fényképeket a P&P Group Kft. a Facebook és Instagram oldalán nyilvánosságra hozza. A Játékos szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Játékoson kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Egy játékos csak EGY Facebook fiókról játszhat a játékban!

  1. Nyeremény

A nyertes játékos nyereménye 1 db GREE COMFORT X 3,5 KW (GWH12ACC-K6DNA1D) INVERTERES SPLIT KLÍMA SZETT.

A nyeremény családtagra, barátra átruházható, viszont pénzre át nem váltható!

  1. Sorsolás

A sorsolás a játékosok között a véletlenszerűség elve alapján működő sorsolással történik, a P&P Group Kft. munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt.

  1. Nyertes értesítése

A nyertest Facebook üzenetben értesítjük, ha valaki azonban mégsem kapna levelet, de a Facebook-on közzétett információk alapján felismeri magát, kérjük, jelentkezzen az info@ppcool.hu e-mail címen, neve, felhasználóneve, e-mail címe és telefonszáma megírásával. Ezen információk hiányában ugyanis csak hosszas késedelemmel tudjuk elküldeni a nyereményeket.

  1. A nyeremény kézbesítése

A nyereménytárgyat a P&P Group Kft. kézbesíti, vagy kézbesítteti a nyertesnek. A postázás átfutási ideje akár 10 nap is lehet. A P&P Group Kft. mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét.

(Sajnos, nem tudjuk vállalni az esetleges nyeremények országhatáron kívülre történő küldését, csak magyarországi címre tudjuk eljuttatni a csomagot.)

A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a P&P Group Kft.-nél tehető meg.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a P&P Group Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli.

  1. A nyeremény telepítése

Amennyiben a Nyertes minket bíz meg a nyeremény telepítésével, úgy a telepítési munkákra a PPCool Weboldalán feltüntetett árak és feltételek vonatkoznak. (https://ppcool.hu/arak/)

  1. Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

– megadott adataik (név, esetleg e-mail cím, lakcím, telefonszám) a P&P Group Kft., mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a P&P Group Kft. minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig;

– a nyeremény kiszállíttatása esetén, a nyertes név, lakcím, telefonszám és email cím adatait a nyeremény kézbesítése, illetve az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a P&P Group Kft. átadhatja az azt kiszállító cégnek.

Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

A P&P Group Kft. a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

  1. Felelősség kizárás

A pályázatok hiányosságáért (névelírás, hiányos komment stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a P&P Group Kft. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a P&P Group Kft.-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

  1. Facebook rendelkezések

A játékot semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy kezeli a Facebook, illetve nincs köze a játékhoz. A Facebook mentesítve van minden felelősség alól a játékban résztvevőkkel szemben.

A játék mindenben megfelel a Facebook hatályos szabályainak, amely a https://www.facebook.com/page_guidelines.php#promotionsguidelines oldalon megtalálható.